Žurnāls "Gunkurs"

Petrogradas Latgales Jaunības savienības žurnāls "Gunkurs". Pirmais numurs iznāca 1917. gada 25. augustā Rēzeknē, turpmākie numuri — Pēterburgā.

1 saistītas personas