Laikraksts "Proletariāta Cīņa"

Latviešu dienas laikraksts, iznāk no 1922. gada novembra līdz 1924. gada februārim, sākumā Pleskavā, pēc tam (1923. gadā) Petrogradā.

1 saistītas personas