Talsu Sadraudzīgā biedrība

Talsu tautas nams izveidojies no Talsu Sadraudzīgas biedrības, kas dibināta 1887. gadā. Tās mērķis - rūpēties par garīgās kultūras veicināšanu un izkopšanu savos biedros un apkārtnē.

Kopš 1912. gada biedrība darbojās savā namā, kas celts par ziedojumiem, biedru iemaksām, loterijās gūtiem ienākumiem un citiem piesaistītiem līdzekļiem. Šis pats nams šobrīd ir Talsu tautas nama mājas.

1 saistītas personas