Pēterburgas skolotāju institūts

Senākā mācību iestāde Pēterburgā skolotāju sagatavošanai tika dibināta 1786. gadā, 1803. gadā to pārdēvēja par skolotāju semināru, 1804. gadā - par Pedagoģisko institūtu. No 1808. līdz 1811. gadam iestādes direktors bija Johans Gotlībs Būle (Buhle). 1816. gada 23. decembrī iestādi pārsauca par Galveno Pedagoģisko institūtu (Hauptpädagogisches Institut) ar 6gadīgu apmācību kursu, piešķirot tiesības, kas to gandrīz neatšķīra no universitātes, ar Pēterburgas apriņķa priekšnieka Sergeja Uvarova atbalstu institūts tika pārdēvēts par universitāti un iepludināts Pēterburgas Universitātē kā tā daļa.

No: https://de.qaz.wiki/wiki/Saint_Petersburg_Imperial... [sk.13.12.2020.]

Pēterburgas Skolotāju institūts, dib. 1719. gs. un 20. gs. sākumā trīsgadīga augstākās izglītības iestāde, imperatora Pāvela I dibināts 2./14. maijā 1797. gadā. 1920. gadā tam piešķirts Aleksandra Hercena vārds, velāk - Hercena Ļeņingradas Valsts Pedagoģisko institūtu, 1991. gadā institūtam piešķir universitātes statusu - šodien Hercena Krievijas Valsts Pedagoģiskā Universitāte.

No: https://www.herzen.spb.ru/en/About_University/1334... [13.12.2020.]

Apraksts precizējams!!!!