Birzgales draudze

1567 koka baznīca, pastorāts

Lindes-Birzgales evaņģēliski luteriskā draudze

1730 - 1749 jauna ozolkoka baļķu ēka.

1766 - 1767 jauna koka ēka, latviešu meistaru Kaspara Herberta, Ērmaņa un Krišjāņa celta, 300 sēdvietas.

1845 ērģeles

1965 baznīca nojaukta, tās vietā uzcelta ciema padomes ēka

1990 evaņģēliski luteriskās draudzes darbība atjanota, ciema padomē iesvētīta kapela

1994 kapelā darbojas katoļu draudze

1898 blakus bijušās baznīcas vietai - piemiņas akmens baznīcai un tās kādreizējam mācītājam Gothardam Frīdriham Stenderam.

Pašreiz Birzgales evaņģēliski luteriskās draudzes adrese: Lindes iela 2, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

No: Mašnovskis, V. Latvijas luterāņu baznīcas, 2.sēj., 450.lpp.