Žurnāls "Teātra Vēstnesis" (1920–1938)

Ar 1926./1927.g. apakštituls – Nacionālā teātra izdevums [žurnāls]. Iznāca sezonas laikā reizi mēnesī. 4000 eksemplāri.

Izdots un iespiests Rīgā.

Redaktors K. Freinbergs, ar 1934./1935.g. Nr. 4. – A. Bērziņš, ar 1937./1938.g. – J. Grīns.

Izdevējs K. Freinbergs, ar 1926./1927.g.– Latvijas Nacionālais teātris.

1 saistītas personas