Latvijas Jaunatnes savienība

Arī: Latviešu Jaunatnes savienība

LJS izaugusi no pulciņa "Jaunība", 1917. gada rudenī, kad Jaunvāles pagastskolā notiek 1. jaunatnes konference, tās laikā "Jaunību" pārdēvē par LJS, tai nodaļas jau vācu okupācijas laikā Trikātā, Burtniekos, Kolberģos, Katlakalnā, Pēterburgā u.c.; rīko teātra izrādes, koncertus, lekcijas. 1919.g. lielinieki pārtrauc LJS darbību, aresti. Pēc lielinieku aiziešanas LJS atjaunojas, centrs - Rīgā. 1920.gadā nodibina Tautas universitāti, organizatori: K.Šops, J.Lapiņš, R.Šterns. LJS Tautas universitātē mākslas un filozofijas; ekonomiskā; juridiskā un dabas zinātņu fakultāte; otrā gadā atver arī mežkopības nodaļu. Kara invalīdi mācas par brīvu. 1920. gadā ap 500 klausītāju, atbalsta pilsētu un lauku pašvaldības. Tautas universitāti vada docents R. Akmentiņš, padomi - P. Šmits.

No: K.Šops. Latviešu Jaunatnes Savienības 10 gadu darbības un otrie jaunatnes dziesmu svētki. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr. 7/8 (1928), 92.-95.lpp.

2 saistītas personas