Rakstu krājums "Vērotājs" (1907)

Politisks, humoristisks, satīrisks rakstu krājums ar karikatūrām, daudziem zobgaļiem līdzi darbojoties.

Izdevums "Vērotājs" Jāņa Alfrēda Kukura apgādībā iznāca 1907. gadā.

1 saistītas personas