Izdevniecība "Kristāns Lītke"

Kristiāns Lītke (Christian Liedtke, 1733-1766) ir Kurzemes hercoga galma tipogrāfs (1761-1766). Pēc viņa nāves izdevējdarbību uzņemas atraitne Anna Marija Lītke (Anna Maria Liedtke, 1737-?). 1769.gadā viņa apprec Johanu Frīdrihu Stefenhāgenu, kas pārņem tipogrāfijas darbu.

1 saistītas personas