Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir publiska bibliotēka, kā arī kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras viens no darbības mērķiem ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pielāgotā formātā – grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā, audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā. Tās lasītāji bez maksas var saņemt bibliotēkas 7 filiālēs, kas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās un centrā Rīgā. Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta personu, kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, bibliotekārā apkalpošana.

Avots: neredzigobiblioteka.lv

1 saistītas personas