Višķu lauksaimniecības tehnikums

Vēsture

1921. gada 30. augustā Lauksaimniecības biedrība “Darbs”Višķos atvēra lauksaimniecības ziemas skolu

1926. gads – Višķu viengadīgā mājturības skola

1931.gads 15.novembris -mājturības skolu pārveidoja par divgadīgo“Valsts Višķu dārzkopības un mājturības skolu”.

Tās direktors bija E.Saliņš.

1933.gadā notika pirmais dārzkopju izlaidums

1943.gadā– Višķu dārzkopības un biškopības skola

Pēc kara gados dārzkopības vidusskolu pārdēvēja par dārzkopības tehnikumu.

40.gados par tehnikuma direktoriem strādāja J.Grāvlejs(1944.-1946.), vēlākos gados T.Naglis, A.Ozols.

No 1948.-1952.gadam mācību iestādi vadīja T.Daiga

No 1952.gada līdz 1981.gadam(30 gadus) par direktoru Višķu tehnikumā nostrādāja Antons Kosjaks

1953.gadā mācību iestādi pārdēvēja par lauksaimniecības tehnikumu un uzsāka agronomu – laukkopju sagatavošanu

1962.gadā tika izveidots republikā pirmais Višķu sovhoztehnikums

20.gs 90.gadi– Višķu lauksaimniecības tehnikums, Valsts Višķu lauksaimniecības tehnikums, Višķu tehnikums

No 1981.gada februārī tehnikuma direktors līdz 1985.gadam bija A.Breidaks.

No 1985.gada līdz 1995.gadam par direktoriem īslaicīgi strādāja Vl.Orbidāns, J.Apsis, R.Jurgelāns.

No 1995.gada līdz 2003.gadam tehnikuma direktors bija Vitālijs Vingris.

2002.gads 1.septembris -tehnikums ieguva jaunu nosaukumu – Višķu Profesionālā vidusskola.

No 2003.gada jūnija skolas direktors ir Aivars Skrinda

No 2011.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam- Viduslatgales Profesionālā vidusskola,

direktors Aivars Skrinda

No 2015.gada 1. septembra - Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi,

direktors Juris Bozovičs, IP īstenošanas vietas Višķi struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Anita Lāčauniece

Avots: http://www.viskipv.lv/lv/vesture/

1 saistītas personas