Latvijas PSR Valsts kontroles tautas komisariāts

1 saistītas personas