Žurnāls "Kara Invalīds"

Iznāca reizi gadā no 1957. līdz 2000. gadam.

Izdošanas ziņas: Memmingen: Latviešu kara invalīdu apvienība. Izdošanas vieta: 1-2 Hamburg-Altona.

2 saistītas personas