Žurnāls "Radio Vilnis"

Radiofikācijas un radiofonijas komiteja pie Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes, 1940–1941. Izdevums iznāca reizi nedēļā.

Līdz 1940. gada Nr. 16 nosaukums – "Latvijas Vilnis". Izdevumu turpina – "Hallo, Latvija".