Tērbatas akadēmiskā ģimnāzija

Mācību iestādes sākumi saistīti ar jezuītu un Polijas karaļa Stefana Batorija dibināti Dorpatas ģimnāziju jeb Gymnasium Dorpatense, kas pastāvēja no 1583. līdz 1601. gadam, kamēr Tērbata atradās Polijas-Lietuvas lielvalsts pakļautībā. Uz tās bāzes 1629. gadā Upsalas pirmais kanclers Johans Skite (Skytte), kas kļūst par zviedru tikko iekarotās Livonijas ģenerālgubernatoru, izveido jaunu mācību iestādi. Saprazdams nepieciešamību pēc izglītotiem jaunās pārvaldes birokrātiem, viņš nekavējoties ķeras pie akadēmiskas ģimnāzijas dibināšanas, kurai 1632. gadā karalis Gustavs Ādolfs piešķir universitātes statusu. Par grieķu valodas un teoloģijas profesoru šeit strādājis Georgs Mancelis.

Tērbatas guberņas ģimnāzija jeb Gouvernements-Gymnasium zu Dorpat darbojās Tartu no 1804. līdz 1890. gadam, kad to pārdēvēja par Tērbatas ģimnāziju (1890-1904). No 1904.līdz 1920. gadam skola darbojās kā Jurjevas Aleksandra ģimnāzija jeb Юрьевская Александровская гимназия. 1920. gadā to apvienoja ar Hugo Trefnera (Treffner, 1845-1912) ģimnāziju (dib.1883.g.). 1944. gadā skolu pārdēvēja par Tartu 1. vidusskolu,1958. gadā - par Tamsāres Tartu 1. vidusskolu, bet kopš 1990. gada tā atkal ir Tartu Hugo Trefnera ģimnāzija.

No:http://www.htg.tartu.ee/ehituslugu/ ; https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%93rbatas_%C4%A3imn%C4%81zija