Mēnešraksts "Vārti"

Mēnešraksta latvju kultūrai trimdā "Vārti" galvenais redaktors Vītauts Kalve.

Izdevējs: Latviešu Studentu Centrālā Padome, izdots Ņujorkā, redakcijas adrese 181 E. 87th St., New York; iespiests Viļa Štāla spiestuvē.

1 saistītas personas