Žurnāls "Brīvdomātājs"

Žurnālu izdeva Strādnieku Kultūras un pašpalīdzības biedrība "Brīvais Vārds".

Atbildīgā redaktore Elza Drillis; redkolēģijā Kr. Eliass, Edgars Šillers un Elza Drillis.

1 saistītas personas