Žurnāls "Pagalms" (1881–1883)

Pirmais ilustrētais ģimenes žurnāls latviešu valodā. Iznāk no 1881. līdz 1883. gadam.

2 saistītas personas