Apgāds "Atauga"

Eduarda Alaiņa 20. gadsimta 30. gados izveidota izdevniecība Rīgā, no 1946. gada darbojāsMemmingenē, Vācijā (vēlāk ar nosaukumu "Ausma" un "Venta").

1 saistītas personas