Laikraksts "Taisneiba"

"Taisneiba" kopš 1918. gada 15. jūnija iznāca Maskavā.

Redaktori: J. Silinīks (1926–1928), A. Eisuļs (1929–1937). Redaktora vietnieks Dominiks Logins.
Laikraksts ar tādu pašu nosaukumu iznāca arī 1918.–1919.gadā Maskavā un Vitebskas guberņā, kā arī 1940.–1941.gadā Daugavpilī un Rēzeknē.
Par tās pirmsākumiem uzskatīja 1918. gada sākumā izdoto laikrakstu "Breivais Latgalīts".

Kopš 1926. gada 15. maija izdots Novosibirskā (Krievijā, Padomju Savienībā) latgaliešu valodā. Ar literāro pielikumu "Gaisma" (1927–1929). Periodiskums mainījās. Biežāk bija 10 reizes mēnesī. Iznāca līdz 1937. gada 2. decembrim, kad apstājās staļinisko represiju dēļ. 1939. gadā atjaunoja darbību Rēzeknē (pagrīdē). Kopš 1940. gada 1. augusta iznāk kā LKP Latgales apgabala komitejas izdevums.