H. Brutzer & Co

Kopā ar J. Bakmeisteru 1868. gadā ar nosaukumu "Bacmeister u.Brutzer" atvēris evaņģēlisko grāmatu veikalu Rīgā Audēju ielā 9. 1.06.1870. firma "Bacmeister u,Brutzer" un tās grāmatveikals pārgāja firmas "H.Brutzer u.Comp." īpašumā, toreiz tas atradās Kungu un Grēcinieku ielas stūrī (sal. Rigasche Stadtblaetter nr. 24 (04.06.1870);  nr.16 (06.04.1872)). 1871. gadā firma uz laiku bija slēgta sakarā ar laikus cenzēšanai nenodotiem izdevumiem. 1877. gadā apgāds pārgāja Štīdas īpašumā. 1869-1870 vairāki kultūrvēsturiski un reliģiska satura izdevumi, kā arī mācību grāmatas vācu un latviešu valodā iznāk apgādā "Bacmeister u.Brutzer"; pēc tam ar nosaukumu "Verlag H.Brutzer & Co" līdz 1877. gadam. 


Grāmatveikala un apgāda vadītājs Karls Heinrihs Bucers (Carl Heinrich Butzer, mir. 20.02.1898. Pēterburgā) bija Literāri praktiskās pilsoņu apvienības (Literärisch-praktische Bürger Verbindung) biedrs un tās bibliotekārs 1870-1876), kā arī kopš 1869. gada Dabaspētnieku biedrības biedrs. 1878. gadā viņš izceļoja no Rīgas, iespējams, uz Pēterburgu, kur arī 20 gadus vēlāk mira.  

No: http://lgdb.lnb.lv/index/person/18/, kā arī Baltijas vācu preses.

1 saistītas personas