Eduards Šmugajs

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (25); Recepcijas persona (15)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsEduards Šmugajs
KopsavilkumsEduards Šmugajs (1907–1986) – pedagogs, publicists, rakstnieks. 1944. gadā kā leģionārs nonāca Vācijā, 1945. gadā nonāca gūstā. Kopš 1947. gada dzīvoja Austrālijā. Trimdā tapušas dzīvi, saistoši sarakstītas atmiņu grāmatas "No Rīgas līdz Putlosai" (1977), "No Putlosas līdz Sidnejai" (1979), beletrizēts dzīvesstāsts "Skolotājs Antons" (1982). Pēc nāves izdota stāstu, tēlojumu un ceļojumu aprakstu grāmata "Draugi" (1991). Par izciliem nopelniem izglītības un kultūras darbā piešķirta Krišjāņa Barona prēmija.
Personiska informācijaDzimis sīkzemnieka astoņu bērnu ģimenē kā vecākais bērns.
Jau no 7 gadu vecuma gājis ganos kaimiņu saimniecībās, pēc 3. pamatskolas klases beigšanas nācies mācības pārtraukt, jo bija jāpalīdz tēvam saimniecībā.

1944: rudenī iesaukts Latviešu leģionā, nosūtīts uz Vāciju.
1945: nokļuvis amerikāņu gūstā, nometnē Putlosā sācis mācīties angļu valodu.
1947: oktobrī izceļoja uz Austrāliju.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

Literārie darbi
1977: atmiņu grāmata "No Rīgas līdz Putlosai".
1979: atmiņu grāmata "No Putlosas līdz Sidnejai".
1982: beletrizēts dzīvesstāsts "Skolotājs Antons".
1991: stāstu, tēlojumu un ceļojumu aprakstu grāmata "Draugi" (pēc nāves, 1991).

20 gadus vadījis Latviešu apvienības Austrālijā skolu nozari, rosīgi darbojies arī citās latviešu sabiedriskajās un kultūras organizācijās, aktīvi publicējies laikrakstos "Latvija", "Latvija Amerikā", "Austrālijas Latvietis", latviešu katoļu žurnālos "Gaisma" un "Gredzens".
Citātu galerija

Par atmiņu grāmatu "No Rīgas līdz Putlosai" (1977)

"Grāmatai No Rīgas līdz Putlosai ir traģisks saturs, traģisks to pazemojumu dēļ, ko aktīvā kaujas darbībā iesaistītās vienības neizjuta. Grāmata paliks nākotnei kā dokuments, kaut arī personisks, tomēr dokuments par Otra pasaules kara beidzamām dienām un latviešu karavīru, kas tās pārdzīvojis. Ed. Šmugajs ir labs stāstītājs un, galvenais, viņš stāsta patiesību, ko pats izjutis tieši, bez starpnieku stāstiem un svešām izdomām."
Puisāns, Tadeušs. Karavīra stāsts. Latvija Amerikā, Nr.43 (05.11.1977)

Par atmiņu grāmatu "Putlosas līdz Sidnejai" (1979)

"Šai grāmatā seko bēgļu laiks nometnēs un darba gaitas Austrālijā. Autoram ir vai nu ļoti laba atmiņa, vai arī kādas rakstītas piezīmes, jo grāmatā visi notikumi attēloti precīzi ar sīkām detaļām, kāpēc tie kļūst krāsaini un dzīvi. Rakstītājs nevairās arī no tumšām krāsām, rādīdams vidi un cilvēkus visu īpašību kopumā ar labajām un sliktajām īpašībām. Grāmatā visur izcelti raibās dzīves humoristiskie atplaiksnījumi, kas vērīgi pamanīti un attēloti. Par visām lietām autoram ir izcila stāstīšanas veiksme, kāpēc grāmatu ir grūti nolikt, pirms tā nav izlasīta vienā paņēmienā. Grāmatai ir trīs daļas: dzīve Vācijā, brauciens ar kuģi uz Austrāliju un darba gaitas Austrālijā. Pametis gūsta vietu un pirmās apmešanās mītnes, autors ierodas Getingenā ar nolūku studēt turienes slavenajā universitātē. Viņš arī bez grūtībām iekļūst universitātē, uzrādīdams savu Rīgas matrikulu, sāk cītīgi apmeklēt lekcijas un mācīties. Bet tad viņš kļūst par locekli un vēlāk par priekšsēdi Getingenas latviešu komitejā, un nu vairs studijām neiznāk laika. Ja autoram tas par labu droši vien nenāca, tad grāmata no tā ir ieguvusi, jo bēgļu saimes vadītāja skatam atsedzies viss tas raibais karuselis, kas risinājās nometnēs, kur notika gan pavisam nopietna līdzi paņemtā latviskā mantojuma kopšana, gan gluži cilvēciskas izdarības neierobežotā dažādībā un dažkārt arī piedauzībā. Pirms došanās tālākā ceļā autors vēl piedzīvo tiem laikiem parasto denunciāciju, un kad ir laimīgi ticis ar to galā, var kāpt uz kuģa, kas ved uz Austrāliju.
Braucienam pāri jūrām veltīta sava, gan ne visai plaša nodaļa, kur autora rīcībā bijusi paša rakstīta dienas grāmata un arī Emīla Dēliņa izdotā kuģa avīze Baltijas Vikings. Beigu nodaļa par Austrālijas gaitām tēlo eiropietim nepazīstamu vidi un sadzīvi ar citādām parašām. Notikumu skatuve ir plaša — lauku darbi un augļu vākšana Viktorijā, dzelzraktuves Dienvidaustrālijā, skolotāja darbs ar iebraucēju bērniem un citās skolās. Autors rūpīgi notēlo dzīves apstākļus, darba biedrus un vidi. Atzīmēta arī spēkošanās ar arodbiedrībām, netaisniem priekšniekiem un darba devējiem, kur rakstītājs nekad nebaidās nostāties taisnības pusē. Grāmatā attēloti smagie iekārtošanās gadi, kad latviešu bēgļiem bija jāatrod pamats zem kājām. Autors stāsta savu personīgo pieredzi,latviešu sabiedriskai dzīvei pieskardamies tikai epizodiski. Šis personīgo likstu un panākumu stāsts ir tik pilnasinīgs, dzīvs, intriģējošs, ka grāmata ir lasāma kā dēku romāns, pie tam uzrakstīta ar labu gaumi un noderīga arī kā materiāls trimdas vēstures fonam."
Andrups, Jānis. No Putlosas līdz Sidnejai. Londonas Avīze, Nr.1736 (08.08.1980)

Par stāstu "Skolotājs Antons" (1982)

"Grāmata sarakstīta pirmajā personā, kaut autors norāda, ka viņš runājot ar kādas citas personas muti. Šādā veidā savā darbā autors ir labi iejuties, arī lasītājs negarlaikojas, lasot raitā stilā sarakstīto grāmatu. Darbs liekas kādas personas autobiogrāfija. Latgales ganu zēns mācās dažādās skolās, līdz beidzot kļūst par skolotāju. Grāmatā tēloti gan nopietni, gan jautri un palaidnīgi brīži. Autors pratis risināt dažas neparastas situācijas, kaut daži apstākļu, vietu un cilvēku raksturojumi Latgalē citas ticības lasītājam varētu sagādāt grūtības stāvokli izprast."
Irbe, Viktors. No ganu zēna līdz skolotājam. Latvija Amerikā, Nr.28 (10.07.1982)
Nodarbespublicists
rakstnieks
pedagogs
Dzimšanas laiks/vieta02.12.1907
Medinski
Medinski, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads
Tolaik Viļānu pagasta Medinskos.

Dzīvesvieta00.11.1947 – 1986
Austrālija
Australia
Izglītība
Skujaunieku pamatskola
Skujaunīku skola
"Skujaunīku skola", Skujaunīki, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4634

Tolaik Viļēnu II pakāpes pamatskola.


1924 – 1929
Rēzeknes Valsts skolotāju institūts
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

1936 – 1941
Latvijas Universitāte
Rīga
Rīga

Pabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika.


1946
Georga Augusta Getingenes Universitāte
Getingene
Göttingen, Lower Saxony, Germany

1949
Austrālija
Australia
Nokārtojis skolotāja eksāmenu un ieguvis tiesības strādāt Austrālijas skolās.

1962 – 1966 (Datums nav precīzs)
Sidnejas universitāte
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Studēja Pedagoģijas nodaļā; 1966: ieguva maģistra grādu pedagoģijā.

Darbavieta
Sidnejas Latviešu teātris
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Piedalījies teātra iestudējumos.


Žurnāls "Universitas" (1954–2007)
Līdzstrādnieks.

1929
Abrene
Pytalovo, Pskov Oblast, Russia
Skolotājs, vēlāk skolas pārzinis Abrenes apriņķi

1930
Zeļču pamatskola
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads
Skolotājs.

1931
Punduru 6-klasīgā pamatskola
Punduri
Punduri, Baltinavas pagasts, Balvu novads
Skolotājs, pēc dienesta Latvijas armijā, kopš 1933: skolas pārzinis.

1941
Rīga
Rīga
Grāmatvedis Rīgas sanitāri epidemioloģiskajā stacijā.

1942 – 1944
Latvijas Republikas Tautas labklājības ministrija
Rīga
Rīga

Strādāja Veselības departamentā.


1946 – 1947
Getingene
Göttingen, Lower Saxony, Germany

Getingenes nometnes latviešu skolas vadītājs.


00.10.1947 – 1949
Austrālija
Australia
Strādājis dažādus darbus: ražas novākšanas darbos, Dienvidaustrālijas dzelzsraktuvēs, par cauruļu tīrītāju Sidnejas ūdens apgādes iestādē.

1949
Greta
Greta, New South Wales, Australia
Sācis strādāt par skolotāju Gretas imigrantu nometnes skolā, pēc tam latviešu sestdienas skolā.

26.07.1949 – 1967
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Skolotājs austrāliešu skolā

Dalība organizācijās
Latviešu preses biedrība
Austrālija
Australia
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.

1939
Studentu korporācija "Lacuania"
Rīga
Rīga
Dienests
Latviešu leģions

01.10.1932 – 30.09.1933
Latvijas armija
Iesaukts Jaunlatgales kara apriņķī, dienējis Jelgavas 3. kājinieku pulkā.
Emigrē00.10.1947
Austrālija
Australia
Izceļoja.
Ceļojums00.04.1970
Honkonga
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
Ceļojums.

00.04.1970
Japāna
Japan

00.05.1970
Amerikas Savienotās Valstis
United States

00.10.1970
Anglija
England, United Kingdom

1971
Spānija
Spain

1971
Itālija
Italy

1978
Ņujorka
New York, USA

1978
Venecuēla
Venezuela

00.06.1978
Tobago
Tobago, Trinidad and Tobago

00.10.1978
Anglija
England, United Kingdom
Miršanas laiks/vieta02.01.1986
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
Apglabāts
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Apbedīts Rukvudas latviešu kapsētā.

ApbalvojumiPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par pedagoģisko darbu.
1970

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-33 no 33.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Medinski
(Medinski, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads)
02.12.1907Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Austrālija
(Australia)
01.11.1947 - 1986DzīvesvietaValsts
3Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
02.01.1986Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Austrālija
(Australia)
01.10.1947EmigrēValsts
5Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
(Nav norādīts)ApglabātsPilsēta
6Skujaunīku skola
("Skujaunīku skola", Skujaunīki, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4634)
(Nav norādīts)IzglītībaViensēta
7Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
1924 - 1929IzglītībaĒka, māja
8Rīga
(Rīga)
1936 - 1941IzglītībaPilsēta
9Getingene
(Göttingen, Lower Saxony, Germany)
1946IzglītībaPilsēta
10Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1962 - 1966IzglītībaPilsēta
11Austrālija
(Australia)
1949IzglītībaValsts
12Abrene
(Pytalovo, Pskov Oblast, Russia)
1929DarbavietaPilsēta
13Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
26.07.1949 - 1967DarbavietaPilsēta
14Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
15Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
1930DarbavietaCiems
16Punduri
(Punduri, Baltinavas pagasts, Balvu novads)
1931DarbavietaCiems
17Rīga
(Rīga)
1941DarbavietaPilsēta
18Rīga
(Rīga)
1942 - 1944DarbavietaPilsēta
19Getingene
(Göttingen, Lower Saxony, Germany)
1946 - 1947DarbavietaPilsēta
20Austrālija
(Australia)
01.10.1947 - 1949DarbavietaValsts
21Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949DarbavietaPilsēta
22Honkonga
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)
01.04.1970CeļojumsPilsēta
23Japāna
(Japan)
01.04.1970CeļojumsValsts
24Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.05.1970CeļojumsValsts
25Anglija
(England, United Kingdom)
01.10.1970CeļojumsValsts
26Spānija
(Spain)
1971CeļojumsValsts
27Itālija
(Italy)
1971CeļojumsValsts
28Tobago
(Tobago, Trinidad and Tobago)
01.06.1978CeļojumsSala
29Ņujorka
(New York, USA)
1978CeļojumsPilsēta
30Venecuēla
(Venezuela)
1978CeļojumsValsts
31Anglija
(England, United Kingdom)
01.10.1978CeļojumsValsts
32Rīga
(Rīga)
1939Dalība organizācijāsPilsēta
33Austrālija
(Australia)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsValsts

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.