Kopoti raksti. 5. sējums

Piektajā sējumā ievietoti Ojāra Vācieša dzīves laikā nepublicētie dzejoļi, kas sarakstīti 1968.–1975. gadā.
Redakcijas kolēģija: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Harijs Hiršs, Jānis Peters, Inese Spura, Ruta Veidemane, Imants Ziedonis.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

5410004744

Editor

Author of the comment

Publishing year/ place

1991, Rīga