Kopoti raksti. 2. sējums

Otrajā sējumā ievietoti dzejoļu krājumi "Dzegužlaiks" (1968), "Aiz simtā slāpes" (1969), "Melnās ogas" (1971), "Visāda garuma stundas" (1974), kā arī kopkrājumos un periodikā publicētie dzejoļi (1966–1974 (I–V)).
Redakcijas kolēģija: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Harijs Hiršs, Jānis Peters, Inese Spura, Ruta Veidemane, Imants Ziedonis.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

541000020X

Author of the comment

Editor

Publishing year/ place

1989, Rīga