"Modern German Poetry" by Vilis Plūdons and Latvian Criticisms

BibliogrāfijaDaukste-Silasproģe, I. (2002). Viļa Plūdoņa "Modernā vācu lirika" un latviešu kritika. Letonica, Nr. 8, 32. - 54. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

8

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2002, Rīga