Latviešu barda dziesmas

Sandras Ratnieces recenzija par Pāvila Johansona dzejas krājumu "Paisums un bēgums", apgāds "Neputns", 2016.

Pieejams tiešsaistēRatniece, Sandra. Latviešu barda dziesmas. satori.lv , 06.01.2017 (skatīts 06.01.2017.)

Publisher

Satori

Type of publication

Electronic publication

Type of work

Reception

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

06.01.2017