Kopoti raksti 30 sējumos. 24. sējums

Dienasgrāmatas un piezīmes.

Dienasgrāmatas tekstus sagatavoja un komentēja Artūrs Priedītis; piezīmes - Vilis Samsons un Saulcerīte Viese. 

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Publishing year/ place

1986, Rīga