Latviešu valodas un literatūras aktualitātes

Redkol.: A.Vulāne (atb. red.), I.Stikāne, I.Šarkiuna ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra.

Saturs: Saturs: Mēru adverbi / Maija Arāja. Raiņa atziņas par literārajiem virzieniem / Mārīte Āboltiņa. Rakstu krājums "Pūrs" latviešu literārās valodas vēsturē / Aina Blinkena. Valodas politikas pamatnostādnes Eiropas Savienībā / Ina Druviete. 19.gadsimta latgaliešu gramatiku nozīme latviešu valodas vēsturē / Ineta Kristovska. Latviešu valodas fonētika dažādos augstskolu modeļos / Dace Markus. Nedaudz par krievu un poļu izrunas grūtībām, mācoties latviešu valodu / Dace Markus. The Phenomenon of Latvian syllable intonation in unstressed position / Dace Markus. Mācību uzdevums kā pedagoģisks rosinātājlīdzeklis literatūras stundās / Jānis Rudzītis. Instrumentālis latviešu valodā / Ilvija Šarkiuna. Interpunkcija kā teksta izpausmes līdzeklis / Inita Vītola.

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1996, Rīga