Mārīte Āboltiņa

2 pictures

Mārīte Āboltiņa (1953) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore. Izglītību ieguvusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Ar disertāciju "Raiņa dzejoļkrājumu kompozīcija" 1986. gadā ieguvusi akadēmisko grādu. Strādājusi par inženieri Rīgas Mikroaparātu institūtā, par nodaļas vadītāja Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, zinātnisko līdzstrādnieci Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docētāju, kur lasījusi lekciju kursus latviešu literatūras vēsturē, literatūras teorijā un speciālus kursus par Raiņa un Ojāra Vācieša dzeju, kā arī par jaunāko latviešu literatūru. Periodikā un rakstu krājumos galvenokārt publicējusi rakstus par Raiņa dzejoļu ciklu un krājumu kompozīciju. Raksti publicēti Latvijas Universitātes krājumos "Latviešu valodas un literatūras problēmas" (1995), "Latviešu valodas un literatūras aktualitātes" (1996), "Dzimtā valoda un literarūra kultūras apritē" (1998).

Birth time/place

17.08.1953
Rīga
Dzimusi medicīnas māsas Veltas Sīpiņas un virsnieka Harija Sīpiņa ģimenē.

Professional activity

1985: pirmā nozīmīgā publikācija – raksts "Raiņa dzejoļu krājumu kompozīcijas koncepcija" Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas žurnālā "Vēstis" .

Occupations

Name at birth

Sīpiņa

Education

–1971
Riga secondary school No. 45
Ropažu iela 34, Rīga
Mācījusies Rīgas 45. vidusskolā.

1971–1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.

1982–1985
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Aspirante.

Working place

1976–1978
Rīgas mikroaparātu zinātniskās pētniecības institūts
Maskavas iela 240, Rīga
Strādājusi par inženieri Rīgas Mikroaparātu institūtā.

1978–1982
Latvian Fire Fighting Museum
Hanzas iela 5, Rīga
Nodaļas vadītāja Latvijas Ugunsdzēsības muzejā.

1985–1987
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskā līdzstrādniece.

1987
University of Latvia
Imantas 7. līnija 1, Rīga
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docētāja. Lasījusi lekciju kursus latviešu literatūras vēsturē, literatūras teorijā un speciālus kursus par Raiņa un Ojāra Vācieša dzeju, kā arī par jaunāko latviešu literatūru.