Kāpēc dzejas zvaigzne spīd?

Dažas pārdomas un ierosinājumi sakarā ar Līvijas Volkovas grāmatu "Eduards Veidenbaums"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

239

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

14.12.1979, Rīga