Eduards Veidenbaums

5 pictures
Roles: poet

03.10.1867 – 24.05.1892

Eduards Veidenbaums (1867–1892) was a Latvian poet and translator. He was born at the Glāznieki farmstead in the Priekuļi parish (now territory of Cēsis). In 1872 his family moved to Kālāči in the Mūrmuiža parish. In 1887 after finishing Riga governorate gymnasium, Veidenbaums started to study law at the University of Tartu. Most of his poetry was published posthumously. The power of the poet's talent, unknown to a wider range of readers during his lifetime, has not subsided over the years. His poetry, created at the end of the 19th century, has remained surprisingly topical: people know Veidenbaums' poems by heart and quote him, composers use his lyrics for music also in the 21st century. "Awaken thee, free spirit", "The clouds pass by like white swans", "My thoughts are deep", and other lines of his verse are known not only by literary historians, they are still used in everyday communication.

Birth time/place

03.10.1867
Rūpniecības iela 18, Cēsis
Dzimis Priekuļu pagasta Glāzniekos (tagad Cēsu teritorija).

Place/time of death

24.05.1892
Kalāči

Personal information

Veidenbaums died of tuberculosis after five months' illness.

Professional activity

Most of his poetry was published posthumously.

Quotes

"You flashed like a shooting star across the sky of art..." these words were dedicated to Eduards Veidenbaums by his friend and poet Edvards Treimanis-Zvārgulis.

Eduards Veidenbaums was a trailblazer in the Latvian literature. His literary models cannot be found in the modest landscape of the Latvian verse of the period; they derive from the peaks of the world literature – Horace, Schiller and Heine. He was the first Latvian whose poetic ideas did not focus on belonging to a certain community and praising its importance, but rather on the confrontation of a sovereign, self-esteemed individual with the reality. The first one to perceive and convey so deeply the issues of life, death and meaning of life, to highlight so boldly the social and ethical flaws that the literature of the period hardly touched upon due to the potential repressions of the tsarist regime and assumptions of the general public. Even when addressing trivial issues, the poet's vision remained sharp, he had a fascinating self-irony and sincerity. That is why his literary legacy can still touch our hearts.
https://monetas.bank.lv/en/coins/eduards-veidenbau...

Affinities

Occupations

Residence

1867–1872
Rūpniecības iela 18, Cēsis
Dzīvojis "Glāznieku" mājās.

1872
Kalāči
No 1872. gada Veidenbaumu ģimene dzīvoja Mūrmuižas (šobrīd – Liepas pagastā) Kalāču mājās. No piecu gadu vecumam līdz mūža beigām Kalāču mājās dzīvojis Eduards Veidenbaums.

Education

1878–1880
Cēsu draudzes skola
Cēsis
Mācījies pēdējā klasē.

1880–1881
Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
Mācījies priekšpēdējā un pēdējā klasē.

1881–1885
Liepas
Pēc Cēsu apriņķa skolas beigšanas Veidenbaums četrus gadus patstāvīgi apguva ģimnāzijas mācības.

01.1886
Rīgas guberņas ģimnāzija
Rīga
1886. gada janvārī iestājies un gada beigās beidzis Rīgas guberņas ģimnāzijas pēdējo klasi.

05.1887–1892
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studijas Tērbatas Universitātes Juridiskajā fakultātē.Lai gan E. Veidenbauma studijas finansiāli atbalstīja brālis Kārlis Veidenbaums, tomēr 1889. gadā naudas grūtību dēļ uz laiku studijas nācās pārtraukt.1891.–1892. gadā Veidenbaums gatavojās beigt studijas.

Participation in organisations

1888
Latviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"
Ülikooli 18, Tartu
1888. gadā piedalījās studentu zinātniski literārās biedrības "Pīpkalonija" dibināšanā, tajā rosīgi darbojās.Tērbatā izdotajā rakstu krājumā "Pūrs" publicēti vairāki Veidenbauma apcerējumi, piemēram, "Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats" (1891, 1).

Working place

1889
Rūjiena
Ap 19. gadsimta 80. gadu beigām – 90. gadu sākumu īsu laiku strādājis par mājskolotāju Rūjienā.

Museums

1958
The Memorial Museum of Eduards Veidenbaums “Kalāči”
Kalāči
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" dibināts 1958. gadā.1987. gadā muzejs cieta ugunsgrēkā.

Memorials

1961
The Memorial Museum of Eduards Veidenbaums “Kalāči”
Kalāči
Eduarda Veidenbauma piemineklis Kalāču māju dārzā atklāts 1961. gadā. Pieminekļa tēlnieks Laimonis Blumbergs.

1967
Liepas kapi
Eduarda Veidenbauma kapa piemineklis atrodas Liepas kapsētā. 1967. gadā atklātais piemineklis veidots no Staburaga klintsbluķa atlūzas, tēlniece Inta Kamara, arhitekts Gunārs Lūsis-Grīnbergs.

Buried

1892
Liepas kapi