Kad saņemta ceļamaize...

Par rakstu krājuma "Kritikas gadagrāmata" veidošanas pamattendencēm.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

24

Publishing year/ place

14.06.1975, Rīga