Kā runāt par mūsdienu literatūru?

Zandas Gūtmanes recenzija par krājumu "Latviešu literatūra 2007–2015" (sastādītājs Kārlis Vērdiņš, LU LFMI, 2018).

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

40

ISSN

1407-3110

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

2019, Rīga