Kopoti raksti 2 sējumos (2-2)

2. sējums.
SatursPopulārzinatniski raksti:
Gabals iz tautsaimniecības
Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats
Vairāk gaismas
Apcerējumi iz mehānikas
Vēstules

Publisher

Latvijas Valsts izdevniecība

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Compiler

Publishing year/ place

1961, Rīga