Aleksandra Čaka gadagrāmata (2002)

Sastādītāja Andra Konste.
Redaktore Sandra Zobena.
Māksliniece Aiva Šteina.

SatursČaka fenomens / Valdis Rūmnieks
Apzagtais Čaks: Rīgā beidzot izdota viņa darbu izlase / Jānis Rudzītis
Aleksandrs Čaks un trimdas literatūra: publikācijas un vērtējumi / Valdis Rūmnieks
Čaks - pilsēta - trimdas dzeja / Juris Rozītis
Čaks futūrisma, ekspresionisma, imažinisma spogulī / Silvija Radzobe
Čaks un dekadence / Ausma Cimdiņa
Aleksandra Čaka talants pozitīvisma un negatīvisma tendenču kontekstā / Edgars Lāms
Modernās drāmas zīmes Aleksandra Čaka dramatiskajā poēmā "Matīss, kausu bajārs" / Benedikts Kalnačs
Spēlmaņa motīva filozofiskās pamatnostādnes Aleksandra Čaka poēmā "Spēlē, spēlmani!" un Raiņa lugā "Spēlēju, dancoju" / Zane Šiliņa
Aleksandra Čaka erotiskās dzejas filozofiskā interpretācija / Pēteris Laķis
Liegprātīgās rīdzinieces poēzija cauri gadsimtiem (no Plīnija līdz A. Čakam) / Māra Grudule
Mazliet par atskaņu semantikas evolūciju Čaka dzejā / Raimonds Briedis
"Стерты грани...": emaljas un kamejas / Iveta Narodovska
"Trīc brīves gaidās dzedrie, asie gaisi": atskatoties uz laiku, kad cilvēks nedrīkstēja ticēt pats sev / Andris Sproģis
Nogriezti ceriņi vāzē / Edgars Kramiņš
Kompānija, kas piedalās Čaka pagarinājumā / Sandra Millere
Čakziņas / Ilgonis Bērsons, Valdis Rūmnieks