Andra Konste

6 pictures

Birth time/place

14.01.1956
Rīga

Personal information

Konste Andra (dz. 1956. 14.I Rīgā) - literatūrvēsturniece, muzeju darbiniece.
Dz. strādnieku ģim. Beigusi Rīgas 5. vsk. (1974), LVU Filoloģijas fak. Latviešu valodas un lit. nod. (1979). Bijusi RLMVM speciāliste (1979-86) un Lit. nodaļas vad. (1988-97), kopš 1997 A.Čaka memoriālā dzīvokļa vadītāja, Aleksandra Čaka fonda dibinātāja un pr-ja (1998). Rīgas Latv. b-bas valdes loc., ICOM valdes locekle.
Pirmās publikācijas - dzeja. Periodikā rakstījusi par M.Ķempi, E.Ādamsonu, V.Grēviņu, M.Bendrupi u.c. Sar. grām. "Aleksandra Čaka logi" (2001, kopā ar A.Sproģi). Sast. I.Ziedoņa Rakstus (1-12, 1995-2002), grām. "Mīlestības tuvskati" (M. Ķempes un E.Ādamsona sarakste, 1998, arī K. komentāri), A.Čaka dzejas krājumus "Dvēsele kabatā" (arī K. priekšv.), "Tikai Tevi. Dzeja Rīgai" (abi 2001), "Čaka gadagrāmatu" (2001-02) u.c. izdevumus.
L. Ap stūri no Čakmarijas ielas...: (Saruna ar A.K.) / Pierakst. A.Lāce // LMM, 1998, 4./11.VI.
A.Rožkalne

Affinities

Anete Konste - Daughter
Gunārs Grieze - Father's brother

Education

–1974
mācījiesbeigusi Rīgas 5. vsk.

–1979
studējisbeigusi LVU Filoloģijas fak. Latviešu val. un lit. nod.

Working place

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja
Annas iela 13, Ventspils
Vadītāja

1997
Aleksandrs Čaks Memorial Apartment – Museum
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Muzeja vadītāja

Awards

Aleksandra Čaka balva
Balva piešķirta Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa direktorei.
2003