Venta Kocere

6 pictures

Venta Kocere (1954) – filoloģe, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktore (2008). Ieguvusi atzinības un pateicības rakstus par nozīmīgu darbību bibliotēku zinātnē un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā kā Latvijā, tā Igaunijā, Ukrainā, Polijā un Gruzijā. Aktīvi veido zinātniskās publikācijas bibliogrāfijas, bibliotēku zinātnes un kultūras vēstures jomā. 

Birth time/place

05.06.1954
Ventspils

Professional activity

LITERĀRĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA

1979: viena no sastādītājām izdevumam "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Alfrēds Ieviņš: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1980: sastādījusi izdevumu "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Vilis Samsons: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1980: sastādījusi izdevumu "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Aleksandrs Drīzulis: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1982: sastādījusi izdevumu "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Augusts Kirhenšteins: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1982: sastādījusi izdevumu "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Rita Kukaine: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1983: viena no sastādītājiem grāmatai "Zemes spēks: akadēmiķa Pauļa Lejiņa dzīve un darbs" (Zvaigzne).
1988: sastādījusi izdevumu "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Mārtiņš Beķers: biobibliogrāfija" (Zinātne).
1994: viena no sastādītājām izdevumam "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Alfons Kroģeris: biobibliogrāfija" (Latvijas Akadēmiskā bibliotēka).
2013: viena no ievada autoriem katalogam "Gedruckt zu Riga" par N. Mollīna iespieddarbu izstādi (Latvijas Nacionālā bibliotēka).
2014: sastādījusi izdevumu "Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis: biobibliogrāfija" (Zinātne).
2016: sastādījusi izdevumu "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Spārītis: biobibliogrāfija" (Zinātne).
2018: veidojusi rakstu "Kārļa Egles devums latviešu un ukraiņu literāro sakaru izpētē" krājumā "Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130" (Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds).
2018: sastādītāja izdevumam "Parīzes Universitātes doktors, Austrālijas Humanitāro zinātņu akadēmijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Latvijas Universitātes Goda doktors, Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes emeritētais profesors Trevors Gārts Fennels: biobibliogrāfija" (Zinātne).
2019: raksts "Valda Leinieka grāmatu dāvinājums Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai" krājumā "Antiquitas Viva: Studia Classica" (LU Akadēmiskais apgāds).
2021: raksts "Mana tikšanās ar Visvaldi Lāci" krājumā "Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos: no latviešu leģiona līdz Briselei" (Jumava).
2022: sastādījusi izdevumu "Arheologs profesors Dr.habil.hist. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Andris Caune: biobibliogrāfija" (Zinātne).
2023: raksts "Ar Dantes Aligjēri vārdu saistītie materiāli Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu krājumā" krājumā "Dante un "Dievišķā komēdija". Pēc 700 gadiem" (LU Akadēmiskais apgāds).
2023: raksts "Ojāra Zandera darba gadi bibliotēkā (1968-2000)" krājumā "Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas" (LU Akadēmiskais apgāds).

Darbība projektos
1990–1993
: projekta "Latviešu grāmatas – Eiropas kultūras un vēstures izpētes avots" vadība.
1994–1995: projekta "Latviešu periodika, 1940–1945" vadība.
1997–1998: projekta "Latviešu grāmata ārzemēs, 1920–1940" vadība
1998–2004: pētniecības darbs "Latvijas zinātnisko bibliotēku informācijas resursu integrācija".
2004: pētniecības darbs "Bibliotēkas loma starpkultūru dialogā".
2004–2022: projekts "J. K. Broces (1742–1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā", tā izstādes Eiropā un pasaulē.
2010–2011: projekts "Latvieši Harkivā".
2020: pētniecības darbs "Latviešu darbība Ukrainā".
2021: projekta "Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos. Ceļojošā izstāde" vadība.
2024: projekta "Bibliotheca Rigensis – 500: cauri gadsimtiem uz rītdienu. LU Akadēmiskās bibliotēkas zinātniskās un kultūrvēsturiskās nozīmes popularizēšanas pasākumu cikls” vadība.

Education

1961–1972
Limbažu 1. vidusskola
Rīgas iela 28, Limbaži

1972–1977
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Beigusi Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātņu un bibliogrāfijas nodaļu.

1995
Iegūts maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

2008
Piešķirts LZA goda doktora grāds literatūrzinātnē.

Working place

1977–1990
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Redaktore

1979–1981
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Vecākā redaktore

1981–1990
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļas vadītāja

1990–2000
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Direktora vietniece zinātniskajā darbā

2000–2009
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Direktore

2009
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Direktore

Participation in organisations

1994
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija
Paula Valdena iela 5, Rīga

2007
Zinātņu akadēmiju starptautiskās asociācijas Grāmatniecības padomes locekle

2008
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Zinātņu akadēmija

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere ar Ordeņa domes 2005. gada 22. marta lēmumu. Ordenis pasniegts 2005. gada 3. maijā.
V šķira
2005

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas grāmatniecības mantojumu popularizēšanā pasaulē un pozitīva valsts tēla veidošanā.
2009

Igaunijas Māras Zemes Krusta ordenis
Ordenis piešķirts par Igaunijas un Latvijas kultūras attiecību veicināšanu.
V šķira
2010