Rihards Zariņš

2 pictures

27.06.1869 – 21.04.1939

Rihards Zariņš (1869–1939) – grafiķis, ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā. Kopā ar Vilhelmu Krūmiņu radīja Latvijas Republikas ģerboņa attēlu; veidojis Latvijas Republikas vērtspapīru, naudaszīmju un monētu metus. "Latvju Dainas" pirmizdevuma pirmā sējuma vāka autors. Veidojis arī ofortus, litogrāfijas, reklāmplakātus, ilustrējis pasakas, zīmējis karikatūras, gleznojis akvareļus, sastādījis krājumu "Latvju raksti" trīs sējumos (1924–1931), veidojis ekslibrus – 75 ekslibri.

Birth time/place

27.06.1869
Ķieģeļu pagasts

Place/time of death

21.04.1939
Rīga

Personal information

 Ķieģeļu muižas pārvaldnieka Hermaņa Zariņa ģimenē.

Tālākos bērnības gadus pavadīja Līgatnē, kur tēvs kļuva par vadošu darbinieku papīrfabrikā, un Latgalē, kur tēvs bija Vīmaņu muižas pārvaldnieks. Ģimenē runāja vācu valodā.

1887: pārcēlās uz dzīvi Pēterburgā, kur apmetās pie mātes brāļiem.

Professional activity

1891. gadā, vēl būdams Štiglica skolas audzēknis, iesūta kādu zīmējumu žurnālam "Austrums" un to uzlūko par sākumu viņa ilustratora darbībai. 

"Austrumā" parādās viņa raksti par etnogrāfiju, seno pilskalnu un piļu rekonstrukcijas mēģinājumi. Kādu laiku arī vadīja žurnāla nodalu "Māksla un amats". 

Plašāk skatīt Kristīnes Ducmanes šķirkli: Rihards Zariņš - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

Affinities

Arturs Apinis - Student
Artūrs Duburs - Student
Maija Celmiņa - Daughter

Occupations

Education

–1887
Grīva
 Mācījās Kurzemes guberņas muižniecības skolā Grīvas miestā (tagad Raiņa Daugavpils 6. vidusskola).

1887
Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skola
Sanktpēterburga

1895–1899
Eiropa
Studēja Berlīnē, Minhenē, Vīnē un Parīzē.

Evacuate

1888–1895
 Mācījās Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, skolu absolvēja mācību stipendiju ārzemēs.

Working place

1899–1919
Krievija
Mākslinieks un tehniskais vadītājs Krievijas Valstspapīru spiestuvē.

1919–1933
Valstspapīru spiestuve
Maskavas iela 11, Rīga
Spiestuves pārvaldnieks.

1921–1939
The Art Academy of Latvia
Gogoļa iela 3, Rīga
Grafikas meistardarbnīcas vadītājs.