Valstspapīru spiestuve

Valstspapīru spiestuve un naudas kaltuve tika izveidota 1919. gadā, lai nodrošinātu Latvijas valsti ar nepieciešamajiem vērtspapīriem. Tā pastāvēja līdz 1944. gadam un iespieda poligrāfiski sarežģītus darbus.

Valstspapīru spiestuves pārvaldnieks sākotnēji ir mākslinieks Jānis Mozaļevskis, pēc tam mākslinieks Rihards Zariņš un vēlāk inženieris Artūrs Balodis, betno 1935. līdz 1940. gadam ir mākslinieks Ludolfs Liberts, kuru atceļ no amata, "piedalījies Ulmaņa kliķes atbalstīšanā", tomēr Liberts kā direktors turpina iestādi vadīt līdz izceļošanai 1944. gadā.

Uz Valstspapīru spiestuves bāzes 1944. gadā tika izveidota Rīgas paraugtipogrāfija, pēc neatkarības atjaunošanasdarbojas atkal A/S Valsts papīru spiestuve.

Plaša informācija par spiestuves darbību starpkaru posmā: Agita Ančupāne. Valsts papīru spiestuve un naudas kaltuve (1919-1940): izveidošana, darbība un loma poligrāfijas nozarē Latvijā. Maģistra darbs. LU VFF 2017.