Pēteris Gūtmanis

1 picture

19.08.1848 – 03.12.1916

Pēteris Gūtmanis (1848–1916) – skolotājs, literāts un publicists. Tērbatas Universitātē studējis tieslietas un aktīvi iesaistījies Ata Kronvalda vadītā latviešu inteliģences pulciņa darbībā. Literārajai darbībai pievērsies studiju gados. Publicējis humoristiskus un satīriskus dzejoļus, literārās mīklas un parodijas. Publikācijas galvenokārt parakstījis ar pseidonīmu, šifru vai publicējies anonīmi. No 1873. gada dzīvojis Pēterburgā, kur iepazinies ar latviešu inteliģences pārstāvjiem. Organizējis latviešu teātra izrādes (vācu biedrības "Palme" paspārnē), darbojies biedrībā "Burtnieks". Bijis satīrisko almanahu "Jauni dunduri" (1875), "Dunduru pēcnākami" (1876), "Dunduru padēli" (1877), "Dundurs pats" (1878) oficiālais izdevējs. Almanahos "Dunduri" publicējis savus krievu rakstnieka Ivana Krilova fabulu tulkojumus un ar Ausekli kopīgi sacerētās satīras. Dzejas un prozas almanahu satīras vēstījums vērsās pret sabiedrības morāles divkosību un šķiru privilēģijām. Tulkojis no krievu, poļu un vācu valodas. 1885. gadā žurnālā "Rota" publicējis poļu rakstnieka Jozefa Kraševska vēsturisko romānu "Jaunais varonis". Nepublicēta palikusi Frīdriha Šillera drāma "Vilhelms Tells". Nodibinājis un vadījis Latviešu savstarpējās palīdzības biedrību Pleskavā, bijis Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas loceklis. Rakstījis par biškopības jautājumiem laikrakstā "Rīgas Avīzes".

Birth time/place

19.08.1848
Braslavas pagasts
Dzimis Braslavas pagasta "Skursenēs" saimnieka ģimenē.

Place/time of death

03.12.1916
"Pitņi"
Miris Mores pagasta "Pitņos", kur pavadījis savu mūža nogali.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1872: pirmā publikācija – dzejolis "Rūpes par līgaviņu" laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".

Publicējis humoristiskus un satīriskus dzejoļus, literārās mīklas un parodijas. Publikācijas galvenokārt parakstījis ar pseidonīmu, šifru vai publicējies anonīmi. 

DARBĪBA TEĀTRĪ

Organizējis latviešu teātra izrādes (vācu biedrības "Palme" paspārnē), darbojies biedrībā "Burtnieks". 

IZDEVĒJDARBĪBA

Bijis satīrisko almanahu "Jauni dunduri" (1875), "Dunduru pēcnākami" (1876), "Dunduru padēli" (1877), "Dundurs pats" (1878) oficiālais izdevējs. Almanahos "Dunduri" publicējis savus krievu rakstnieka Ivana Krilova fabulu tulkojumus un ar Ausekli kopīgi sacerētās satīras. 

TULKOJUMI

Tulkojis no krievu, poļu un vācu valodas. 

1885. gadā žurnālā "Rota" publicējis poļu rakstnieka Jozefa Kraševska vēsturisko romānu "Jaunais varonis". 

Nepublicēta palikusi Frīdriha Šillera drāma "Vilhelms Tells". 

CITI

Rakstījis par biškopības jautājumiem laikrakstā "Rīgas Avīzes".

Pseudonym

Barons fon Kamp a Ausīm, Vīķu Peksis, Birutas Peksis

Education

Cēsu elementārskola
Cēsis
Mācījies Cēsu elementārskolā.

–1870
Rīgas guberņas ģimnāzija
Rīga
Mācījies Rīgas guberņas ģimnāzijā.

1870–1873
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studējis tieslietas Tērbatas Universitātē, kur iesaistījies Ata Kronvalda vadītajā latviešu inteliģences pulciņā.

Working place

1873
Sanktpēterburga
1873. gadā devies uz Pēterburgu, kur strādājis par mājskolotāju un uzsācis sadarbību ar Baumaņu Kārli, Kažoku Dāvi, Ausekli, Andreju Jurjānu un citiem latviešu inteliģences pārstāvjiem.

1878
Petrozavodska
1878. gadā strādājis Petrozavodskas guberņas ģimnāzijā par vācu valodas skolotāju.

1879
Pleskava
1879. gadā strādājis Pleskavas reālskolā.

Participation in organisations

1883
Pleskava
1883. gadā Pleskavā nodibinājis Latviešu savstarpējās palīdzības biedrību, arī latviešu draudzi.

1884
Science Commission of the Riga Latvian Society
Merķeļa iela 13, Rīga
Bijis Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas loceklis.

Buried

12.1916
Nītaure