Pēteris Bauģis

4 pictures
Roles: author

17.10.1914 – 18.01.2000

Pēteris Bauģis (1914–2000) – rakstnieks. Bijis Latvijas Valsts izdevniecības direktors un galvenais redaktors, kā arī izdevniecības "Liesma" galvenais redaktors, LKP CK Partijas vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks. Pirmās literārās publikācijas jau 20. gadsimta 30. gados, taču aktīvākai literārajai darbībai pievērsies tikai 60. gadu sākumā. Rakstījis stāstus, humoreskas un literārās pasakas. Viņa daiļdarbiem raksturīga dokumentāla ievirze. Kopā ar literatūrvēsturnieku Ilgoni Bērsonu sastādījis Jāņa
Jaunsudrabiņa kopotos rakstus (1981–1985) piecpadsmit sējumos.

Birth time/place

17.10.1914
Nītaures pagasts
Dzimis Rīgas apriņķa Ķēču, tagadējā Nītaures pagasta "Ķeipūnās".

Place/time of death

18.01.2000
Rīga

Personal information

Dzimis kalpu ģimenē.

Professional activity

1939: pirmā publikācija – stāsts "Rekomendācija" par
bezdarbnieku dzīvi žurnāla "Magazīna" 374. numurā.
Stāsti, humoreskas, pasakas1961: "Cilvēki pie ūdeņiem"
1964: "Šķemba un oļi".
1966: "Reiz kāda zivtiņa...".
1969: "Pati vainīga".
1969: "Antras gadalaiki".
1987: "Justiņš un brāļi neredzamie" (1987).
Publicistika1968: "Ja vēlies visu zināt" (saruna par grāmatu).
Pētera Bauģa literārajā atstāstījumā iznākuši Boļeslava Zvejsalnieka "Zaudētie gadi" (1963) un Edgara Kauliņa "Kad migla krīt..." (1972) autobiogrāfiskie tēlojumi, literārajā apdarē Rihardo Kadiķa dokumentālais stāsts ""Hercoga Jēkaba" odiseja" (1976).

Quotes

"Pēteris Bauģis savā darbībā visvairāk mīlēja burtus, vārdus, grāmatas un grāmatu veidotājus, viņš strādāja gan par burtlici un spiestuves vadītāju, vēlāk gan par Latvijas Valsts izdevniecības direktoru (1951–1961), pats bija daudzu grāmatu autors, līdzautors un sastādītājs.

Kā jebkurš padomju iekārtas augsts ierēdnis, ari viņš pildīja (vai bija spiests to darīt) augstāko instanču norādījumus, taču nebūt nebija burta kalps. Par to stāsta viņa antikarjera. 1961. gadā P. Bauģi pazemināja darbā – par izdevniecības galveno redaktoru, 1967. gadā otrreiz – pieredzes bagātajam grāmatniekam lika no “Liesmas” aiziet (apgāda jaunais nosaukums radīts 1965. gadā).

P. Bauģis dzelzs aizkara apstākļos, jau 1956. gada jūnijā, sāka sarakstīties ar trimdinieku Jāni Jaunsudrabiņu, kas dzīvoja Vācijā. Dabūja autora atļauju izdot “Aiju” un “Balto grāmatu”, un vēlāk (1958) padomju grāmatniecībā iekļāva ari svešatnē sarakstīto “Zaļo grāmatu”. Ar P. Bauģa gādību un autora honorāru tika izveidots piemineklis uz rakstnieka mātes kapa. Vēl vēlāk (1981-1985) kopā sastādījām J. Jaunsudrabiņa Kopotus rakstus piecpadsmit sējumos.

1957. un 1958. gadā P. Bauģis izdeva padomju režīma represēto rakstnieku (A. Kurcijs, J. Medenis, E. Salenieks u.c.) darbus, arī neordināro Mirdzas Ķempes "Mīlestību", 1959. un 1960. gadā – Ojāra Vācieša garstāstu “Tās dienas acīm” un Visvalža Eglona (Lāma) romānu “Kāpj dūmu stabi”. [..]

Galvenais redaktors laida klajā O. Vācieša “Elpu” (1966), atjaunoja grāmatu izdošanas tiesības ari citiem represētajiem Jānim Sārtam (1966) un Elzai Stērstei (1967). P. Bauģis (arī Ilze Indrāne un Edgars Damburs) 1972. gadā ieteica J. Sārtu uzņemt rakstnieku vienīgajā organizācijā (viņš gan netika uzņemts, jo daži valdes locekļi atgādināja, ka pretendentam esot pretpadomju romāns "Pieviltie").

P. Bauģis memuārliteratūras veidošanā izvēlējās arī kolhoza “Lāčplēsis” priekšsēdētāju, leģendāro Edgaru Kauliņu (“Kad migla krīt”, 1972), kuru lielā priekšniecība neieredzēja, bet nevarēja ignorēt viņa darba panākumu dēļ."

Bērsons, Ilgonis. Pēteris Bauģis. Literatūra un Māksla Latvijā, Nr. 4, 2000, 27. janv.

Occupations

Pseudonym

P. Briedums

Education

–1929
Zaube 6-year Primary School
Zaube

–1932
Rīgas pilsētas komercskola
Rīga
Izslēgts no skolas par darbību nelegālajā komjaunatnes organizācijā.

–1950
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Republikāniskā partijas skola
Rīga

–1956
PSRS CK Augstākā partijas skola
Maskava
Mācības beidzis neklātienē.

1932–1933
Rīgas pilsētas 2. papildskola
Rīga
Komercnodaļa

Working place

Latvijas Komunistiskā partija
Rīga
LKP CK instruktors

1929
a/s "Golts un Jurjāns" (1926–1932)
Rīga
Burtlicis.

1934
Madona
Mežstrādnieks Madonas apriņķī

1938
Rīga
Burtlicis tipogrāfijā "Gaisma"

1940–1941
VAPP Grāmatu apgāds
Rīga
4. grāmatu sietuves direktors

1941
Laikraksts "Darbs"
Rīga
Literārais līdzstrādnieks

1943–1945
Maskava
Arodbiedrību darbs

1945–1947
Rīga
Arodbiedrību republikānisko komiteju atbildīgais sekretārs

1947
Laikraksts "Komunists" (1919–1990)
Pasta iela 3, Liepāja
Rediģējis laikrakstu "Komunists"

1951–1961
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Direktors

1961–1965
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Galvenais redaktors

1965–1967
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Galvenais redaktors

1968–1975
LKP CK Partijas vēstures institūts
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

Service

1941–1944
Sarkanā armija
Krievija

Participation in organisations

1946–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952–1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1958–1990
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedrs

1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2000
Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Biedrs

Travelled

1970
Dānija

Buried

Rīgas Otrie Meža kapi