Laikraksts "Komunists" (1919–1990)

Laikraksts iznāk no 1919. līdz 1990. gadam Liepājā. Turpina izdevums "Kurzemes Vārds".

Citas nosaukumziņas : 1940. g. Nr. 3 (21. jūn.)-Nr. 86 (14. sept.): LKP Lejas-Kurzemes apgabala komitejas izdevums; 1940. g. Nr. 87 (15. sept.)-Nr. 117 (20. okt.): LKP Liepājas komitejas izdevums; 1940. g. Nr. 118 (22. okt.)-Nr. 159 (12. dec.), 1941. g. Nr. 18 (22. janv.)-Nr. 149 (27. jūn.): LK(b)P Liepājas pilsētas un apriņķa komitejas izdevums; ...1959. g. Nr. 1 (2. okt.)-Nr. 31 (14. nov.): LKP CK laikraksts Liepājas pilsētai, Aizputes, Liepājas, Priekules, Saldus un Skrundas rajoniem; ...; 1962. g. Nr. 1 (17. maijā)-1977. g. Nr. 197 (7. okt.): LKP Liepājas PK un pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes laikraksts, u.t.t.