Jānis Straujāns

19.05.1884 – 20.03.1938

Jānis Straujāns (īst. v. Jānis Masters; 1884-1938) – sociāldemokrāts, profesionāls revolucionārs, žurnālists un rakstnieks. Par revolucionāru darbību vairākkārt arestēts. Bēgdams no soda, 1909-1912. gadam uzturējies Parīzē, 1913-1917. gadam ārstējies Kapri salā, kur iepazinies ar Maksimu Gorkiju. Komunistiskās partijas darbā Maskavā (1918-1919), Padomju Krievijas sūtniecības sekretārs Itālijā (1920-1924) ,  TASS korespondents Ķīnā (1924-1926), TASS pārstāvis Latvijā (1926-1935). 1935. gadā atgriezies PSRS, 1937. gadā represēts, reabilitēts pēc nāves. Tēlojumi un skices sakopotas krājumā "Uz viņa krasta" (1917). Stāstus rakstījis arī krievu valodā. Tulkojis krievu valodā Raiņa lugu "Jāzeps un viņa brāļi", J. Poruka stāstu "Ubagi gadatirgū", A. Niedras stāstu "Zemnieka dēls".

Birth time/place

19.05.1884
Burtnieki

Place/time of death

20.03.1938
Butova

Personal information

Dz. zemnieka ģim. Māc. Valmieras proģimn. un Liepājas reālsk., 1903-04 stud. tirdzniecības zin. RPI. Piedalījies 1905. g. rev. Vecsalacas pag. Ieroču sagādei 1906.26.II pied. Krievijas valsts bankas kantora aplaupīšanā Helsinkos. 1907.26.VI Tbilisi centrā no pasta ratiem nolaupījis maisu ar naudaszīmēm. 

Professional activity

Pirmā publikācija - tēlojums "Viņpus dzīves" laikr. "Laika Balss" lit. pielikumā 1911.4./17.VI. Stāsti krievu valodā: "Лесные братья" ("Mežabrāļi", Pēterburgas žurn. "Северные записки" 1914, grām. 1918; latv. Sudrabu Edžus tulk. 1935). Vēlāka perioda stāstu krāj. "Былое" ("Bijušais", 1927), "Скитания" ("Klejojumi", 1930), "О пятом годе" ("Par piekto gadu", 1931), "No rītiem un vakariem" (1936), luga "Jau pagājuse baigā nakts" (1935, Maskavas latv. t-rī "Skatuve" 1936), atmiņas "Боевая быль" ("Kaujas notikumi", 1935). Darbu galv. tematika - 1905. g. rev. cīņas, arī vērojumi citās zemēs, piem., stāstu krāj. "Китайские рассказы" ("Ķīnas stāsti", 1929). 
Tulkojis krievu valodā Raiņa lugu "Jāzeps un viņa brāļi" (tulk. 1916-17, public. 1935), J. Poruka stāstu "Ubagi gadatirgū", A. Niedras stāstu "Zemnieka dēls" (abi public. 1916).

Name at birth

Jānis Masters

Pseudonym

Andrejs, Eduard Master, Denis Oks, Kazimirs Kuršinskis (Kuršanskis)

Education

Valmieras proģimnāzija
Valmiera

Liepājas reālskola
Liepāja

1903–1904
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
studējis tirdzniecības zinības 

Buried

03.1938
Butova
Masu kapos.