Jānis Straujāns

19.05.1884 – 20.03.1938

Jānis Straujāns (īst. v. Jānis Masters; 1884-1938) – sociāldemokrāts, profesionāls revolucionārs, žurnālists un rakstnieks. Par revolucionāru darbību vairākkārt arestēts. Bēgdams no soda, 1909-1912. gadam uzturējies Parīzē, 1913-1917. gadam ārstējies Kapri salā, kur iepazinies ar Maksimu Gorkiju. Komunistiskās partijas darbā Maskavā (1918-1919), Padomju Krievijas sūtniecības sekretārs Itālijā (1920-1924) ,  TASS korespondents Ķīnā (1924-1926), TASS pārstāvis Latvijā (1926-1935). 1935. gadā atgriezies PSRS, 1937. gadā represēts, reabilitēts pēc nāves. Tēlojumi un skices sakopotas krājumā "Uz viņa krasta" (1917). Stāstus rakstījis arī krievu valodā. Tulkojis krievu valodā Raiņa lugu "Jāzeps un viņa brāļi", J. Poruka stāstu "Ubagi gadatirgū", A. Niedras stāstu "Zemnieka dēls".

Dzimšanas laiks/vieta

19.05.1884
Burtnieki

Miršanas laiks/vieta

20.03.1938
Butova

Personiska informācija

Dz. zemnieka ģim. Māc. Valmieras proģimn. un Liepājas reālsk., 1903-04 stud. tirdzniecības zin. RPI. Piedalījies 1905. g. rev. Vecsalacas pag. Ieroču sagādei 1906.26.II pied. Krievijas valsts bankas kantora aplaupīšanā Helsinkos. 1907.26.VI Tbilisi centrā no pasta ratiem nolaupījis maisu ar naudaszīmēm. 

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija - tēlojums "Viņpus dzīves" laikr. "Laika Balss" lit. pielikumā 1911.4./17.VI. 

Stāsti krievu valodā: "Лесные братья" ("Mežabrāļi", Pēterburgas žurn. "Северные записки" 1914, grām. 1918; latv. Sudrabu Edžus tulk. 1935). Vēlāka perioda stāstu krāj. "Былое" ("Bijušais", 1927), "Скитания" ("Klejojumi", 1930), "О пятом годе" ("Par piekto gadu", 1931), "No rītiem un vakariem" (1936), luga "Jau pagājuse baigā nakts" (1935, Maskavas latv. t-rī "Skatuve" 1936), atmiņas "Боевая быль" ("Kaujas notikumi", 1935). Darbu galv. tematika - 1905. g. rev. cīņas, arī vērojumi citās zemēs, piem., stāstu krāj. "Китайские рассказы" ("Ķīnas stāsti", 1929). 

Tulkojis krievu valodā Raiņa lugu "Jāzeps un viņa brāļi" (tulk. 1916-17, public. 1935), J. Poruka stāstu "Ubagi gadatirgū", A. Niedras stāstu "Zemnieka dēls" (abi public. 1916).

Dzimtais vārds

Jānis Masters

Pseidonīms

Andrejs, Eduard Master, Denis Oks, Kazimirs Kuršinskis (Kuršanskis)

Izglītība

Valmieras proģimnāzija
Valmiera

Liepājas reālskola
Liepāja

1903–1904
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
studējis tirdzniecības zinības 

Apglabāts

03.1938
Butova
Masu kapos.