Inta Šmite

1 picture

Inta Šmite (1960) – tulkotāja. Strādājusi izdevniecībās "Liesma" un "Sprīdītis". No franču valodas tulkojusi Fredrika Beigbedera, Borisa Viana, Hedi Kadūra, Delfīnes de Vigānas un citu rakstnieku darbus.

Birth time/place

1960

Professional activity

Strādājusi izdevniecībās "Liesma" un "Sprīdītis.
Strādājusi Francijas vēstniecībā Rīgā.
Līdz 2019: tulkotāja Eiropas Savienības Parlamentā un Revīzijas komisijā.

Quotes

Par tulkotājas darbu"Manā uztverē labs tulkojums ir tāds, kurš nemelo. Kurš patiesi atspoguļo to, ko autors ir gribējis pateikt, kurš neko nenoņem nost un nepieliek no sevis. [..] Labs tulkojums ir arī tāds, kurš nenodara pāri savai valodai un prot ar savas valodas līdzekļiem kompensēt to, kas ir oriģinālvalodā, bet nav mērķvalodā. Piemēram, franču, angļu valodas ir analītiskas valodas, kurās daudz ko izsaka ar prepozīcijām, bet latviski reizēm nākas pasvīst pie teikumiem, jo nevar izmantot tādas pašas konstrukcijas. [..] Kad tulkoju, cenšos nenodarīt pāri autoram un trāpīt tajā pašā toņkārtā. Ja autors darbā ir bijis mažorīgs vai minorīgs, es ļoti gribētu, lai mani teksti latviešu valodā atbilst tai pašai toņkārtai."
Sarunā ar Arno Jundzi un Signi Višku "Labs tulkojums ir tāds, kurā nejūt sviedru smaku". konTeksts, 2021, Nr. 7.

Education

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Studējusi Svešvalodu fakultātē franču valodu un literatūru.

Working place

Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Ŗedaktore.

Grāmatu apgāds "Sprīdītis"
Rīga
Redaktore, tulkotāja.

1992–2002
Francijas vēstniecība Latvijā
Rīga

2002–2019
Luksemburga
Tulkotāja Eiropas Savienības Parlamentā un Revīzijas komisijā.

Awards

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Balva piešķirta Intai Šmitei par franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas romāna "No un es" tulkojumu (Jāņa Rozes apgāds).
Starptautiskā laureāte
2021