Grāmatu apgāds "Sprīdītis"

3 pictures

Vēsture

1990. gadā, bērnu literatūras redakcijai atdaloties no izdevniecības "Liesma", tika dibināta izdevniecība "Sprīdītis".

1991. gadā izdevniecība pārtapa par Valsts grāmatu apgādu "Sprīdītis".

1993. gadā sākās apgāda privatizācijas process. Tas pārtapa par SIA "Bērnu un jaunatnes grāmatu apgādu "Sprīdītis"".

2002. gadā apgāds tika likvidēts.

Darbības joma

Apgāds izdeva galvenokārt bērnu un jauniešu literatūru. Zīmīga bija izdevniecības "Liesma" aizsāktā grāmatu sērija "Sprīdīša bibliotēka", kurā tika iekļauti kā latviešu autoru darbi, tā dažādi tulkojumi.

Citātu galerija

"Kad astoņdesmito gadu beigās nodibinājām bērnu un jaunatnes grāmatu izdevniecību, domājām, kā to nosaukt. Bija vismaz divi simti variantu. Starp tiem arī Sprīdītis. Daudziem gan šķita – ko vēl tur gudrot! Tagad, Uzņēmumu reģistrā skatoties, redzu, ka visādu Sprīdīšu ir daudz. Tomēr, tāpat kā pasaku varonis atrada savu vietu tautā, tā arī mūsu grāmatu apgāds pa šiem sešiem gadiem plašajā grāmatnieku pulkā ir atradis savu vietu.
Kad dibinājām Sprīdīti, nākotne šķita cerīga – bērnu grāmatu izdošanai tolaik bija valdības atbalsts. Pirmie sējumi iznāca milzu metienā – 130 tūkstoši eksemplāru. Kam gan varēja ienākt prātā, ka situācija pēkšņi mainīsies! Bet notika tieši tā. Sākās juku laiki. Tie, protams, ietekmēja arī grāmatniecību.
Tagad jau pati dzīve Annas Brigaderes pasaku lugai ir pierakstījusi klāt vēl vienu ainu – Sprīdītis tirgū. Nepaspējām ne atgūties, kad jau nokļuvām tirgus placī. Ņuzga un pūlis, diezgan nežēlīgi. Jutu, ka manas sākotnējās cerības – izdot gadā vismaz simt nosaukumu (mums bija kolosāla iestrāde un profesionāls kolektīvs) – sāk izplēnēt. Iespējas saruka. Tagad jaudājam izdot gadā apmēram 40 dažādu grāmatu. Sešos gados – 250. Maz nav, starp tām ir ari pirmreizīgas, nopietnas un retas grāmatas, un mēs lepojamies, ka tās izdevis tieši Sprīdītis.”
Jāzeps Osmanis sarunā ar Inu Eglīti. Sprīdītis – mazs, dūšīgs un neatlaidīgs. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 139, 14.06.1996.