Indra Avena

1 picture

Indra Avena (1958) - gleznotāja, filoloģe.

Place/time of death


Birth time/place

10.09.1958
Ņujorka

Professional activity

1979: pirmo reizi izstādījusies ar diviem grafikas zīmējumiem.

1992: pirmā profesionālā gleznu izstāde Ņujorkā.

1994: galerijā "Bastejs" gleznu izstāde "Darbi uz papīra".


1975: piedalījusies Amerikas Latviešu teātra Ņujorkas ansambļa Annas Brigaderes "Princese Gundega un karalis Brusubārda" Sniedzes lomā.

Affinities

Irēne Avena - Mother
Voldemārs Avens - Father

Education

Longailenda
Mācījās Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pamatskolā un vidusskolā Longailendā.

Bronksa
Mācījās Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Bronksas ģimnāzijā.

Studējusi franču valodu un literatūru.

1980–1982
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Izmantojot piešķirto Fulbraita stipendiju, pētīja latviešu tautasdziesmu valodas aspektu (divdabjus, to konstrukcijas). Ieguvusi maģistres grādu.

Working place

1978–1979
Western Michigan University
Michigan Avenue, Kalamazoo
Vasaras kursos kopa ar Lalitu Muižnieci mācījusi latviešu valodu.

1992–1994
Grostonas pagasts
Angļu un franču valodas skolotāja Grostonas skolā.

Travelled

1979
Visbija
Devās uz Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Dziesmu dienām Visbijā, kopā ar tēvu Voldemāru Avenu piedalījās rakstnieku sarīkojumā.

Residence

1992–1994
Latvija
Dzīvoja Latvijas laukos, tad Grostonas skolā, pēc tam Rīgā.

Awards

Annas Ābeles fonda balva
Annas Ābeles fonds (pie akad. organ. "Ramave") paziņoja trīs darbu apbalvošanu: INDRAI AVENAI par "Valodās un Par pētījumiem "Valodas un stila īpatnības Astrīdes Ivaskas "Līču lokos"" un "Divdabju konstrukcijas tautas dziesmās".
1984