Annas Ābeles fonda balva

1979

Valodnieces, fonētiķes, pedagoģes A. Ābeles (1881–1975) fonda balva tiek piešķirta no 1979. gada par zinātniskiem pētījumiem valodniecībā.

Year from

1979

Country

Trimda

Category

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Persons

Juris Tārs
1988

Juris Tārs
1986

Jānis Krēsliņš
Balva piešķirta par darbiem "Latviešu tautasdziesmu un latīņu valodas saskare" un angļu valodā "Horācija tulkojumi latviešu valodā".
1984

Aija Priedīte
Balva piešķirta par darbu vācu valodā "Verbi Kārļa Skalbes "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties".
1984

Velta Rūķe-Draviņa
Balva piešķirta par darbu angļu valodā "Standartizācijas process latviešu valodā".
1979

Vaira Vīķe-Freiberga
Balva piešķirta par darbu angļu valodā "Saules dainas".
1979