Ilmārs Lūsis

1 picture

Ilmārs Lūsis (1928) - sabiedrisks darbinieks.

Birth time/place

17.11.1928
Rīga

Personal information

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdis Austrālijā.

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē.

Latviešu Jaunatnes apvienība Austrālijā.

Adelaides Latviešu biedrība.

Skautu kustība Austrālijā.

Affinities

Gunnars Vārpa - Schoolmate
Zinaīda Lazda - Teacher

Occupations

Education

Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha

The University of Adelaide
Adelaida
Studējis tautsaimniecību.

Working place

Austrālija
Izdeva gaidu un skautu žurnālu "Klau klau", bija tā galvenais redaktors.

Žurnāls "Lāpa"
Fišbaha
Kopā ar Gunnaru Vārpu bija viens no žurnāla redaktoriem.

Adelaida
Strādājis par grāmatvedi un uzņēmumu sekretāru.

Participation in organisations

Austrālija
Darbojās skautu kustībā trimdā Austrālijā.

Studentu korporācija "Lettonia"

Daugavas Vanagi
Austrālija
Mūža biedrs.

Adelaida
Līdzdarbojās Adelaides Latviešu biedrības darbā.

Austrālija
Latviešus Jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) Jaunatnes daļas vadītājs.

Austrālija
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē.

Emigrated

1948
Austrālija
Izceļoja no Vācijas.