Fricis Leja

3 pictures
Roles: writer

01.08.1903 – 1949

Fricis Leja (1903–1949?) – literāts. 20. gadsimta 20. un 30. gados publicējis atsevišķas recenzijas periodikā – žurnālā "Domas" un laikrakstā "Literatūras Avīze". 1932. gadā publicējis drāmu 4 cēlienos "Tā zeme ir mūsu" (A. Gulbja apgāds), kas uz Pārdaugavas teātra skatuves uzvesta gadu pirms grāmatas iznākšanas – 1931. gadā. 1933. gadā publicējis prozas darbu "Pie fabrikas vārtiem" jauno autoru almanahā "Signāls" (Aktīvs). Vācu okupācijas gados bijis strādnieks vērtspapīru spiestuvē, vēlāk strādājis mēbeļu fabrikā "Būvgaldnieks". 1945. gadā ticis apcietināts, ievietots Centrālcietumā un vēlāk izsūtīts uz Urāliem. Nometnē sarakstījies ar Mirdzu Oši un nosūtījis viņas meitai veltītu dzejoļu krājumu "Maijas grāmata", kas ar pseidonīmu Aleksandrs Tore publicēts 1994. gadā izdevniecībā "Svētdienas Rīts". Krājumā likteņa smagums un pravietiski redzējumi tēloti Raiņa soneta formā.

Birth time/place

01.08.1903
Purmsāti

Place/time of death

1949
Soļikamska

Personal information

Dzimis Purmsātes muižas kalpu ģimenē. Bijis skrīvera māceklis pie vecākā brāļa Žaņa Vaiņodē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Dramaturģija
1932:
drāma 4 cēlienos "Tā zeme ir mūsu" (A. Gulbja apgāds)

Dzeja
1994: dzejoļu krājums "Maijas grāmata" (Svētdienas Rīts)

Occupations

Pseudonym

Aleksandrs Tore

Detention

1945
Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga

Deported

1945
Urāli